KAO

Комплексно административно обслужване

За Нас

КАО БГ е единна платформа за управление на документооборота, собствеността и финансовите
потоци в една организация.
Основни дейности:
- консолидира всички финансови потоци в единна база данни
- автоматизира дейностите по регистриране и управление на документи
- предоставя възможност за заявяване на електронни услуги и плащане посредством ВПОС
Системата предоставя възможност за работа в реално време на всички потребители и офиси едновременно. Данните се съхраняват в централизирана база от данни. Потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за работа.

Продукти и услуги

Комплексно административно обслужване
КАО е разработен на модулен принцип и цялата бизнес логика се предоставя посредством
общ  графичен интерфейс.

Системата осигурява многоканален достъп и едновременна работа на 
всички потребители. Осигурено е спазването на принципа, че данни се въвеждат еднократно и
веднъж въведени данни се ползват многократно там, където е необходимо.
Чрез системата е
осигурена възможност на гражданите и юридическите лица да достъпват информация и услуги,
предлагани от организацията, чрез ползването на web базиран модул.

Всеки един от модулите може да работи самостоятелно като отделна софтуерна програма.

МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ”

МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

МОДУЛ „ГРАДОУСТРОЙСТВО“

МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ”

МОДУЛ „ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”

МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО”

МОДУЛ „ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ”

МОДУЛ „САЙТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е – УСЛУГИ”

Контакти

Адрес:

гр. София, бул. Никола Вапцаров № 31

Телефон

+359 879 005 692

E-mail:

office@kao.bg

Адрес

София 
бул. Никола Вапцаров № 31

Контакти

Email: office@kao.bg
Телефон: +359 879 005 692